Contact Man Yi Tsang Praktijk

Tel: +31 (0) 616 56 5215

Email: my.tsang.dmp@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MY Body Map Sand 2015-6-min.JPG

Inleiding: Man Yi Tsang

Inleiding: Man Yi Tsang

Persoonlijke Reis, Registratie & Accreditatie

All photography provided by WAM

De persoonlijke reis van Man Yi Tsang

Man Yi Tsang

Als kind genoot ik al van dansen. Het stelt mij in staat om mijn gevoelens te uiten wanneer woorden niet toereikend zijn. Wanneer ik dans, voel ik me bevrijd binnen in mij en verbonden met mijzelf. Wanneer ik teveel aan mijn hoofd heb, moet ik terug naar mijn lichaam en mijn dans.

Ik ben opgeleid tot een professionele danser in Hong Kong. Dat heeft mijn lichamelijkheid en gevoeligheid in beweging versterkt. Het heeft ook mijn artistieke perspectief voor uitvoerende kunst verrijkt. 

In Londen heb ik een master Dance Movement Psychotherapy (DMP) gedaan om mogelijkheden te onderzoeken waarmee ik mijzelf kon uiten door middel van dans en beweging. Wanneer ik DMP beoefen, ervaar ik op een dieper niveau meer over mijzelf als ik dans of creatief bezig ben. Ik ontdekte ook dat het mogelijk is om op creatieve wijze personen met verschillende behoeftes te ondersteunen, op emotioneel, cognitief, fysiek en sociaal niveau.

Sinds 2009 beoefen ik DMP in verschillende omgevingen: basisschool voor speciaal onderwijs, psychiatrische afdeling voor acute opname, liefdadigheidsorganisaties voor mentale gezondheid, reguliere basisschool, vrouwen gemeenschapshuis en in privé situaties. In die omgevingen heb ik zowel groeps- als individuele therapie gegeven aan mijn cliënten.   

In 2014 heb ik de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een Body Mapping (BM) workshop. Het proces van het creëren van mijn een kaart van mijn eigen lichaam bracht mij tot een dieper zelfbewustzijn en ontdekking. Na de workshop heb ik een jaar een mentorschap programma gevolgd zodat ikzelf BM workshops kan faciliteren en BM te integreren met DMP.  

Ik ben in 2015 naar Nederland verhuisd. De reis van het leven in verschillende landen gaf mij de inspiratie en de nieuwsgierigheid naar de emotionele en fysieke veranderingen binnen in mijzelf. De culturele verschillen in het dagelijkse leven en hoe mensen Danstherapie zien, beïnvloed de manier hoe ik hier mijn werk uitvoer en promoot. Ik wil mijn ontdekkingen verbreden en DMP en BM gebruiken om de belichaamde ervaringen van mensen te ondersteunen die ervaring hebben met de veranderingen als gevolg van het verhuizen naar een nieuwe omgeving.

Sinds ik in Nederland heb gewoond tot nu heb ik gewerkt met: gevluchte kinderen en vrouwen, jonge mensen met dementie, ouderen met de ziekte van Parkinson, beroerte ervaringen en niet aangeboren hersenletsel, en met kinderen gediagnostiseerd voor Autisme Spectrum Stoornis.

Ik ben gepassioneerd over het werken met mensen en ben nieuwsgierig naar het onderzoeken van verschillende manieren om diverse populaties te ondersteunen. Selecteer andere mogelijkheden wanneer u meer te weten wilt komen over groepen met verschillende populaties.


Registratie & Accreditatie

Registratie lidmaatschap:

NVDAT - Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (2015-heden) 

RV - Register Vaktherapie - Geregistreerd Vaktherapeut (2016-heden)

ADMP UK - Association for Dance Movement Psychotherapy UK (2009-heden)

Ik houd mij aan de Beroepscode voor Vaktherapeuten mede opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie en the Code of Ethics and Professional Practice van de Association for Dance Movement Psychotherapy UK. 

Accreditatie:

Master of Arts in Dance Movement Psychotherapy at Goldsmiths College, University of London

Bachelor of Fine Arts in Dance with Honours at The Hong Kong Academy for Performing Arts