Contact Man Yi Tsang Praktijk

Tel: +31 (0) 616 56 5215

Email: my.tsang.dmp@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MY Body Map Sand 2015-5-min.jpg

Body Mapping

Body Mapping

concept, process & setting

All photography provided by Man Yi Tsang & Annette Schwalbe

Body Mapping

Een kaart van het lichaam kan gezien worden als een manier om sensaties, gevoelens en gedachten van het lichaam en de geest op te nemen en te bekijken. Het lijkt op een landschap van zichzelf.

 

Uw lichaam kan een verhaal illustreren dat uw lichaam u probeert te vertellen.

 

Het concept Body Mapping

Body Mapping is een creatieve proces waarin er verschillende aspecten van uzelf worden verkend. Het kan ideeën visualiseren van hetgeen er in uw lichaam gebeurt, zoals spanningen, pijn, comfort en ongemak. Het kan ook laten zien welk effect uw omgeving op u heeft. De reis via welke u uw Body Map verkend zal ondersteund worden door verschillende manieren om uzelf te verbinden met uw lichaam. Door het versterken van uw belichaamde bewustzijn, zullen minder bewuste gevoelens en gedachten onder uw aandacht worden gebracht.

MY Body Map 2014-7-min.JPG

Silence emerge...

 

A story of an exploration in the gradually changes and development within oneself.

MY Body Map 2015-6-min.jpg

The Guardian

 

A story of transition in life

changes … lost … holding on … letting go …


Het process & opzet van het creëren van een Body Map

Tijdens een Body Mapping workshop zal er op canvas uw werkelijke lichaamsomtrek worden getekend. U zult worden begeleid om uw sensaties, gevoelens en gedachten vast te leggen en visualiseren op het canvas. Tekenen, schilderen, bewegen en embodied mindfulness  zullen worden gebruikt om u opnieuw te verbinden met uw lichaam en geest en om u te ondersteunen tijdens het creëren van uw Body Map.

Een Body Mapping workshop bestaat gebruikelijk uit 4 tot 6 deelneers. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeftes van de deelnemers, is het mogelijk om de workshop te volgen als groep of individueel. De duur van een workshop is ook afhankelijk van de behoeftes van de deelnemers, maar gebruikelijk wordt een body map gecreëerd in 12 uur.   

Is Body Mapping iets voor u?

Indien u de onderstaande aspecten u aanspreken, dan kan een Body Mapping Workshop iets voor u zijn.

  • Nieuwsgierig naar het creatief proces van het creëren van uw eigen verhaal, verteld door uw lichaam
  • Verbinding maken met uw lichaam & geest
  • Het vinden van uw identiteit
  • Een veilige plek vinden om uzelf te uiten

Neem a.u.b. contact op via my.tsang.dmp@gmail.com indien u vragen heeft of selecteer Therapeutische Groepen voor de meest recente informatie.