Contact Man Yi Tsang Praktijk

Tel: +31 (0) 616 56 5215

Email: my.tsang.dmp@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MY props 2015-4-min.jpg

Andere mogelijkheden

Andere mogelijkheden

workshop, therapeutische groep & individuele begeleiding

Andere Mogelijkheden:

Workshop

Thematische Workshop

Thema’s: Verbinding, Losmaken, Luister naar je lichaam, Omarmen

Doelstellingen: Het verhogen van het zelfbewustzijn. Het helpen van zichzelf ontspannen.

Body Mapping Workshop

Voor wie: Kinderen met (licht) verstandelijke beperking

Thema’s: Hoe ervaar ik mijn lichaam?

Doelstellingen: Het laten verkennen van de eigen identiteit door middel van beweging en creativiteit. Het vergroten van zelfvertrouwen. Het stimuleren van sociale interactie met anderen.

Therapeutisch Groep:

Therapeutisch Dans en Beweging Groep

Voor wie: Ouderen die ervaring hebben met een infarct, de ziekte van Parkinson, andere leeftijdsgerelateerde beperkingen, en dementie.

Doelstellingen: Het versterken van lichaamsbewustzijn en zelf expressie in beweging. Conta

Power Women

Voor wie: Vrouwen met verschillende achtergrond

Doelstellingen: Het verminderen van stress. Het opnieuw verbinden met eigen lichaam. Het contact maken met anderen. Het versterken van concentratie. Het uiten van emoties in bewegingen. Het voeden van zichzelf.

Dance te Release

Voor wie: Kinderen van asielzoekers

Doelstellingen: Het van elkaar leren over elkaars cultuur. Het uiten van emoties in een veilige omgeving.

Dance To Connect

Voor wie: Vrouwelijke asielzoekers

Doelstellingen: Het mentaal steunen in een groep bij het settelen in een nieuwe omgeving of cultuur.

Begeleiding

Individuele begeleiding

Doelstellingen: Het behouden of te bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt.