Contact Man Yi Tsang Praktijk

Tel: +31 (0) 616 56 5215

Email: my.tsang.dmp@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MY Body Map Sand 2015-2-min.JPG

Dans- Bewegingstherapie

Dans- Bewegingstherapie

Intake, Individuele- / Groepstherapie

All photography provided by Man Yi Tsang & WAM

Wat is Dans- Bewegingstherapie (Danstherapie)?

Danstherapie is een alternatieve zorgwijze. Het focust op het gebruik van dans en lichamelijk beweging om personen te ondersteunen op cognitief, emotioneel, psychologisch, fysiek, sociaal en spiritueel niveau. Tijdens het therapeutische proces, zal de therapeute en cliënt(en) een vertrouwensband ontwikkelen, waarbij er sprake is van een confidentiële overeenkomst. Dat helpt bij het creëren van een veilige en comfortabele omgeving waarin de cliënt zich kan uiten en onderzoeken. De basale doelstelling van Danstherapie is om de cliënt te ondersteunen tijdens het onderzoeken, erkennen en uiten van ‘wie ben ik’. Tegelijk, door middel van ervaringen met de interactie met de therapeute of andere deelnemers in een groep, zullen de sociale en emotionele vaardigheden verbeteren.

Door middel van dans en eenvoudig beweging, kan Danstherapie de cliënt helpen met reflectie over zijn/haar gevoelens, gedachtes en relaties met anderen. Soms zijn woorden niet genoeg om emoties en ervaringen volledig te uiten. De therapeute maakt vaak gebruik van symbolische bewegingen en afbeeldingen om de cliënt te ondersteunen met het onderzoeken van gedachtes en gevoelens. Het gebruik van symbolisch en spel zonder richtlijnen, stelt de cliënt in de gelegenheid in contact te komen met de onderbewuste gevoelens en gedachten. Het proces van onderzoeken zorgt voor een veilige omgeving voor de cliënt om lichaam en geest te verbinden.   

Afhankelijk van de behoeftes van de cliënt, zullen verschillende objecten, afbeeldingen, muziek en creatieve materialen gebruikt worden om zijn/haar verhaal te vertellen. Het gebruik van verschillende elementen kan helpen om de ontdekkingen van bewegingen te stimuleren en het versterken van de interactie van deelnemers van de groep.

De therapeute kan bewegingsinterventie toepassen om ervoor te zorgen dat de cliënt zich veilig en comfortabel voelt in een ontspannen atmosfeer. Ook al zal bewegingsinterventie worden gebruikt tijdens het therapeutisch proces, het houdt niet in dat de cliënt danstechnieken zal leren.


Individuele- / Groepstherapie

Deelnemers aan individuele therapie en groepstherapie zullen een andere ervaring en resultaat hebben. Elk individu kan tijdens deze sessie de eigen behoeften onderzoeken met de therapeut om te zien of individuele- dan wel groepstherapie beter kan helpen. Voordat er individuele of groepssessies worden gegeven, is een intake sessie vereist.

 

Intake sessie

Dit is een individuele sessie om er achter te komen of een cliënt zich veilig en comfortabel voelt met de therapeut. Zij/hij kan zorgen delen en vragen stellen. De therapeut en de potentiële cliënt zullen samen duidelijke afspraken maken over de vertrouwelijkheid. Ze zullen vaststellen of de methode van de therapeute past bij diens behoeften en, of deze ondersteuning geeft voor het vinden van alternatieve manieren om met de eigen kwesties om te gaan.

 

Dans- Bewegingstherapie: Individueel

Tijdens individuele sessies, zal de cliënt een vertrouwensband aangaan met de therapeut en deze verder ontwikkelen. De cliënt kan in diepte kwesties onderzoeken die de aandacht trekken van haar/hemzelf. Ik bied individuele sessies van 1-1.5u, afhankelijk van de behoeften van de cliënt.

 

Dans- Bewegingstherapie: Groep

In een Danstherapie groep, zullen deelnemers een vertrouwensband aangaan en verder ontwikkelen met de therapeute, maar ook met de andere deelnemers van de groep. Elke deelnemer deelt verantwoordelijkheid en leiderschap met de groep. Dit helpt om gevoelens te versterken van behoren, zelfvertrouwen en leiderschap. Iedere sessie zal een collectief thema worden ontwikkeld. Afhankelijk van de persoonlijke behoeften van elk van de deelnemers, kunnen zij dit collectieve thema onderzoeken in een eigen tempo en naar eigen inzicht. Elke deelnemer deelt het leerproces met de anderen en men leert van elkaar. Minimaal 4, maximaal 10 personen kunnen een groep vormen. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de behoeften van de groep.


Danstherapie sessies geschikt voor verschillende doelgroepen

Ik geef Danstherapie aan kinderen en jongeren met:

 • emotionele kwesties

 • agressie kwesties

 • laag zelfbeeld

 • autisme (spectrum Stoornis)

 • ontwikkelingen achterstand

 • leerproblemen

 • motivatie problemen of te weinig energie in de klas

 • de neiging hebben om zichzelf isoleren van anderen

 • een conversiestoornis

DMP kan individuele kinderen en jongeren ondersteunen om manieren te vinden om hun emoties en uitdagende gedragingen te behandelen. De nadruk op niet-verbale interactie in Danstherapie kan kinderen helpen hun emoties op een veilige manier uit te drukken, hun belichaamd bewustzijn te verbeteren en contact te creëren met anderen. Het is een reis om de eigen identiteit te verkennen. De verkenning kan kinderen en jongeren helpen om hun zelfbeeld te vergroten. Het stimuleert het vermogen om te leren, concentreren en interactie met peergroepen.

 
Dans- Bewegingstherapie Folder Cover Man Yi Tsang Praktijk 2019.jpg

Folder: Dans- Bewegingstherapie voor kinderen en jongeren met

 • Autisme (Spectrum Stoornis)

 • ontwikkelingsproblematiek

 • (licht) verstandelijke beperking

Klik hier om de folder (pdf) te downloaden.

 

Ik geef Danstherapie aan volwassenen en ouderen die:

 • stress ervaren of met een burn out hebben meegemaakt

 • gevoelens van angst ervaren

 • psychosomatische symptomen ervaren

 • gebrek aan motivatie of enthousiasme hebben in het leven

 • spanningen, pijn en/of fysieke beperkingen in het lichaam ervaren en manieren zoeken om het welzijn te handhaven of verbeteren

 • ervaring hebben met dementie, de ziekte van Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en andere leeftijdsgebonden beperkingen

 • meer over het innerlijk-zelf wil ontdekken

 • het lichamelijke en mentale bewustzijn willen vergroten

Tijdens het proces waarin iemand bewust wordt van de spanningen en pijn in het lichaam, kan er verbinding gemaakt worden tussen het lichaam en geest. Samen met de therapeute, kunt u manieren onderzoeken om uw fysieke en geestelijke gezondheid verbeteren.