Contact Man Yi Tsang Praktijk

Tel: +31 (0) 616 56 5215

Email: my.tsang.dmp@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MY props 2015-4-min.jpg

Therapeutische Groepen

Therapeutic Groups

upcoming, current & previous groups

Huidige Groepen:

Body Mapping Workshop

juni 2018

De deelnemers van deze BM workshop zijn kinderen met (licht) verstandelijke beperking. Het doel van deze workshop is om de kinderen de eigen identiteit te laten verkennen door de middel van beweging en creativiteit. Het kan helpen de kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten en kan de sociale interactie met andere mensen stimuleren. 

 

Therapeutisch Dans en Beweging Groep

oktober 2015 tot heden

Deze groep bestaat uit ouderen die wonen in een woonzorgcentrum in Breda. Zij zijn 70 jaar of ouder en hebben ervaring hebben met een infarct, de ziekte van Parkinson en ouderdom gerelateerde beperkingen. Het doel van de groep is om het contact met andere bewoners te stimuleren, het lichaamsbewustzijn en zelfexpressie te versterken door middel van dans en beweging.

 

Power Women

januari 2017 tot heden

Deze groep komt voort uit een eerder project ‘Bloemen van de Heuvel’. Vrouwen die wonen in of nabij de wijk Heuvel in Breda, komen een keer per week samen. Het geeft hen de gelegenheid om beweging en dans te gebruiken om stress te verminderen, opnieuw te verbinden met hun lichaam, contact te maken met anderen en hun concentratie te versterken. Het is een veilige plek voor de vrouwen met een Arabische achtergrond om hun emoties te uiten in bewegingen en zichzelf te voeden.

In samenwerking met Basisschool de Weerijs


Afgelopen Groepen:

Let's move & dance

maart 2016 tot december 2017

Deze groep was voor ouderen die leven in een woonzorgcentrum in Breda. De meeste deelnemers waren ouderen met dementie en een paar hebben somatische problemen. Door samen met elkaar te dansen, werd een harmonieuze atmosfeer gecreëerd.  Deelnemers herkenden en maakten contact met elkaar door dans en lichaamstaal. De groep voorzag hen van een veilige ruimte om opnieuw te verbinden met het geheugen van het lichaam. Deze bekende gevoelens en sensaties boden de deelnemers de mogelijkheid om zich op hun gemak te voelen en angst gevoelens te verminderen.

 

Bloemen van De Heuvel

mei tot december 2016

Het doel van deze groep was het ontwikkelen van onderlinge afhankelijkheid binnen de gemeenschap van Heuvel (Breda). Deelnemers leerden om zich bewust te zijn van hun eigen fysieke en mentale gezondheid en die van hun familieleden.

Deelnemers waren vrouwen met verschillende etnische achtergrond. Tijden de sessies hadden zij interactie door dans & beweging, lichamelijke bewustwording oefeningen, creatieve en team-building activiteiten. Door het samenwerken en regelmatig bijeen te komen konden de deelnemers met elkaar leren en verbinden. Deelnemers leerden om initiatief te nemen, om hun eigen mogelijkheden binnen de gemeenschap te verkennen en zo ondersteuning te vinden voor hun eigen welzijn. 

In samenwerking met NOL & Zo Buurtonderneming Heuvel Breda en Jeugdwerk Surplus.

 

Dance to Release

april tot juli 2016

Girls Girls, Dance to Release

februari tot april 2016

Deze therapeutische groepen “Dance to Release”  & “Girls Girls, Dance to Release” waren voor kinderen van asielzoekers. Het project bood een veilige omgeving waarin de kinderen hun emoties konden tonen terwijl ze daarin gesteund warden. Ze leerden van elkaar over de verschillende cultuur en brachten zo een interpersoonlijke relatie tot stand met behulp van creatieve en non-verbale interactie. 

In samenwerking met Basisschool de Fontein & Mondiaal Centrum Breda

 

Dance To Connect

januari tot juni 2016

Deze therapeutische groep “Dance to Connect” was voor vrouwelijke asielzoekers. De sessies hadden tot doel het verminderen van stress, het bieden van een veilige ruimte en mentale steun bij het settelen in een nieuwe cultuur.

In samenwerking met Mondiaal Centrum Breda.